Jänismäki, 150803

Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa osa liike- ja toimistorakennusten korttelialueesta asuinrakennusten korttelialueeksi.

Asemakaavan valmistelu odottaa alueeseen rajoittuvan vireillä olevan Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan etenemistä ja ratkaisuja.

Asemakaavoituksen kulku