Jääskelä, 117900

Saatetaan vanha palstoituksen ja suunnittelutarveratkaisujen nojalla rakennettu omakotialue asemakaavoituksen piiriin.

Kaavan nähtävilläolo on päättynyt ja se etenee hyväksymisvaiheeseen.

Asemakaavoituksen kulku