Heiniemi, 150902

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa korttelin 62045 ja siihen liittyvän pienen puistoalueen käyttötarkoitus asuinpientalojen korttelialueeksi. Lisäksi alueella sijaitseva matkapuhelintukiasema siirretään.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaavan.

Päätökseen voit tutustua kohdasta Päätökset ja pöytäkirjat

Asemakaavoituksen kulku