Viirukallio, 521900

Mahdollistetaan kaava-alueen kehittäminen pientaloalueena niin, että viheralueet säilyvät riittävän laajoina.

Kaavoitus on pysähdyksissä.