Mustalahti, 522700

Tutkitaan pientaloalueen täydennysrakentamista Kurttilassa ja pohditaan veneiden talvisäilytysalueen kaavoitusta alueelle. Alueen suunnittelussa huomioidaan muun muassa Rantaraitin jatkaminen sekä Espoonlahden-Saunalahden Natura-alue ja alueen muut suojeluarvot.

Kaavahankkeen suunnittelu on käynnissä.

Kaavoituksen aluksi laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS, joka sisältää valmisteluaineiston. Kaavan tavoitteet ja lähtökohdat käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa arviolta syksyllä 2021.

Asemakaavoituksen kulku