Malm, 521304

Tämän kaavahankkeen sivu on siirtynyt Espoon uuteen verkkosivustoon.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 17.5. akaen. Kaavan nähtävilläoloaikaa on jatkettu 21.6.2021 saakka, koska hankkeen verkkosivu ei ollut käytettävissä 20-24.5.2021. välisenä aikana.

Asemakaavan muutoksella alueelle (kortteli 45103, tontti 5) mahdollistetaan samankaltainen erillispientalojen rakentaminen kuin ympäröivillä alueilla. Muutoksen kohteena oleva tontti sijaitsee suur-Kauklahdessa Kurttilan kaupunginosassa.