Kauklahdenväylä, 512900

Asemakaavoituksen tavoitteena on Kauklahdenväylän kaavoittaminen kaduksi​.

Kaavahankkeen suunnittelu on käynnissä. Aluksi laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS, joka sisältää kaavan valmisteluaineiston. Se tulee nähtäville arviolta keväällä 2021.

Asemakaavoituksen kulku