Hepmortinrinne, 520802

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja kaavan valmisteluaineisto nähtävillä 7.9.–6.10.2020. Nähtävilläoloaikana voit antaa mielipiteen suunnitelmasta.

Hankesivun kuva, oas

Mitä seuraavaksi? ​ Kun nähtävilläolo päättyy, kaavan valmistelijat laativat asemakaavaehdotuksen selvitysten, palautteen ja neuvottelujen pohjalta.