Hepmortinrinne, 520802

Tämän kaavahankkeen sivu on siirtynyt Espoon uuteen verkkosivustoon.

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan uusien pientalojen ja yleisen pysäköintialueen toteuttaminen nykyisen lähivirkistysalueen paikalle. Lisäksi nykyisin puistoalueella kulkeva ajoyhteys tontille merkitään kaavaan.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt kaavan 9.6.2021.


Asemakaavoituksen kulku