Esbobyntie, 512401

Asemakaavoituksen tavoitteena on Espoonkartanon alueen liikennejärjestelyjen tarkastelu maatalouden toimintaedellytysten säilyttämiseksi.

Kaavahankkeen suunnittelu on käynnissä. Aluksi laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS, joka sisältää kaavan valmisteluaineiston. Se tulee nähtäville arviolta keväällä 2021.

Asemakaavoituksen kulku