Åminnen kartano, 521402

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tavoitteena on Åminnen kartanon käyttötarkoituksen muuttaminen yleisten rakennusten korttelialueesta toimisto-, palvelu- ja/tai asuinkäyttöön. Åminnen kartanon päärakennus ja pihapiirissä oleva autotallirakennus suojellaan. Lisäksi muutoksella poistetaan purkuluvan saaneen suojellun Uraali-rakennuksen asemakaavallinen suojelu ja mahdollistetaan uusien pientalojen rakentaminen sen tilalle.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS sekä liittyvä kaavan valmisteluaineisto nähtävillä 21.9.–20.10.2020.
Tutustu aineistoon sivulla Valmisteluvaihe.

Asemakaavoituksen kulku