Tillinmäki, 420605

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa asuinpientalojen korttelialue 43072 asuinrakennusten ja palvelurakennusten korttelialueeksi, ja mahdollistaa palvelutalon ja pienkerrostalojen sijoittuminen alueelle osoitteessa Harmaaniityntie 5.