Tillinmäki, 420603

Tavoitteena on tehostaa nykyisiä rakentamattomia asuinrakennusten- ja toimitilarakennusten korttelialueita, mahdollistamalla asuinkerrostalojen rakentaminen. Tillintien linjausta muutetaan ja Kauklahdenväylä muutetaan kaduksi.