Tiilismäenrinne, 420122

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja kaavan valmisteluaineisto nähtävillä 4.5.2020–3.6.2020. 

Kiviruukin teollisuusalueen kehittämisestä  pidettiin asukastilaisuus 28.10.2020. Kaupunkisuunnittelijat kertoivat Kiviruukin osayleiskaavasta ja Tiilismäenrinteen asemakaavasta. Asukkaat keskustelivat ryhmissä ja antoivat palautetta suunnitelmista. 

Hankesivun kuva, oas

Mitä seuraavaksi? ​ Kun nähtävilläolo päättyy, kaavan valmistelijat laativat asemakaavaehdotuksen selvitysten, palautteen ja neuvottelujen pohjalta.
 

Asemakaavoituksen kulku