Tiilismäenrinne, 420122

Kivenlahden tulevan metroaseman läheisyydessä olevien teollisuustonttien muuttaminen tehokkaaksi asuinkortteliksi. Kaavassa huomioidaan pohjoispuolinen liito-oravan ydinalue osana viheraluetta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja kaavan valmisteluaineisto nähtävillä 4.5.2020–3.6.2020.

Tutustu aineistoon sivulla Valmisteluvaihe.
 
Asemakaavaehdotus tulee nähtäville arviolta syksyllä 2020.

Asemakaavoituksen kulku