Tiilismäenrinne, 420122

Kiviruukissa (Kivenlahden tulevan metroaseman läheisyydessä) teollisuustontit kaavoitetaan tehokkaaksi asuinkortteliksi..

Kaavassa huomioidaan pohjoispuolinen liito-oravan ydinalue osana viheraluetta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja kaavan valmisteluaineisto nähtävillä 4.5.2020–3.6.2020. Tutustu aineistoon sivulla Valmisteluvaihe.

Asemakaavaehdotus tulee nähtäville arviolta keväällä 2021.

Asemakaavoituksen kulku