Suinonsalmi, 412009

Tavoitteena on mahdollistaa pientalojen täydennysrakentamista sekä Suinonsalmen uimaranta- ja virkistyspalveluiden kehittämistä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä siihen sisältyvä kaavan valmisteluaineisto nähtävillä  8.1.–6.2.2018.

Nähtävilläoloaikana voi antaa mielipiteen suunnitelmasta.

Kun nähtävilläolo päättyy, kaavan valmistelijat laativat asemakaavaehdotuksen erilaisten selvitysten, saadun palautteen ja käytyjen neuvottelujen jälkeen.

Asemakaavaehdotus tulee nähtäville arvioilta syksyllä 2019.

Asemakaavoituksen kulku