Soukanniemi 412900

Alueelle suunnitellaan lisärakentamista kulttuuriympäristö ja luontoarvot huomioiden. Soukanniemen virkistysalueita ja rantaraittiin liittyviä ulkoilureittejä kehitetään.