Maankäytön tarkastelut

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Maankäytön tarkastelut muodostavat yhtä asemakaava-aluetta laajempia kokonaisuuksia.

Niitä käytetään eri tarkoituksiin. Maankäytön tarkastelut palvelevat yleiskaavoitusta ja niiden avulla voi arvioida myös yleiskaavojen ajantasaisuutta.

  • Uusien yleiskaavojen alueella niitä käytetään tarkentamaan yleiskaavaratkaisua ennen kuin ryhdytään asemakaavoitukseen (esim. Poke, Kera, Finnoonsatama).
  • Vanhojen yleiskaavojen alueella niillä voidaan pohjustaa ja perustella jotakin kokonaisideaa ja arvioida ratkaisun vaikutuksia (esim. Keilaniemen rantojen kehittäminen).
  • Niillä voidaan myös tutkia alueita, joiden muutospaine on suuri, (esim. Holmanpuisto), mutta yleiskaavaa ei ole tarvetta muuttaa.
  • Maankäytön tarkasteluja voidaan käyttää myös suunnittelun koordinointivälineenä alueella, jossa on useita suunnitteluhankkeita käynnissä (esim. Soukka).