Asukasyhteistyö

Yleissuunnitelmatyö käynnistettiin Maptionnaire-karttakyselyllä lokakuussa 2017. Kysely oli avoinna 13.10.-31.10.2017. 

Asukastilaisuuksia järjestettiin yhteensä neljä marraskuun ja maalikuun 2018 välisenä aikana. Näistä kaksi oli nk. kutsutyöpajoja ilmoittautuneille.Työssä linjattiin mitä asioita eri toimijoiden halutaan ottavan huomioon Soukan tulevassa täydennysrakentamisessa. Visiotyötä varten järjestettiin kolme tilaisuutta, joissa osallistujat voivat kommentoida ja ideoida työn etenemistä ja suuntaa. Lisäksi Soukan koulun oppilaskunnan jäsenille järjestettiin työpaja, jota oppilaskunnan jäsenet veivät edelleen eteenpäin omiin luokkiinsa.

Asukastilaisuuksiin ja työpajoihin saatiin runsaasti osallistujia. Työ eteni tilaisuudesta toiseen siten, että edellisen työpajan tulokset toimivat pohjana seuraavalle. Asukkaiden puolelta on toisaalta myös kyseenalaistettu lähtökohtana olevat väestötavoitteet ja tuotu esiin huoli alueen tulevaisuudesta asukasmäärän kasvun myötä.Palaute työskentelytavasta on ollut pääosin positiivinen.

Lähes valmis visiotyö esiteltiin asukastilaisuudessa 7.3.2018. Suunnittelutyön etenemisestä ja tuloksista saatiin asukkailta tilaisuudessa paljon myönteistä palautetta, mutta myös parannettavia ja uudelleen tutkittavia asioita edelleen löydettiin. Palautteen perusteella suunnitelmaa on tarkistettu. Tutustu Soukan täydennysrakentamisen visioon ja yleissuunnitelmaan.

Työpajassa 13.12.2017 kerrottiin maankäyttösopimuksista.  Espoon kaupungin maaomaisuuden kehittämisestä voi lukea kaupungin nettisivulta: Tontit ja maa-alueet. Sivulta löytyy linkki dokumenttiin:Kaupunginvaltuuston 9.11.2015 hyväksymä maanhankinnan ja -luovutusten sekä maankäyttösopimusten periaatteet 2015.