Soukan täydennysrakentaminen

Soukan metrokeskuksen täydennysrakentamiseen tähtääviä kaavamuutoshankkeita on vireillä yksittäisinä hankkeina.

Laaditaan yleissuunnitelma hankkeiden tueksi ja vaikutusten arvioimiseksi yhteistyössä alueen asukkaiden, maanomistajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Ajankohtaiset asemakaavoituskohteet löydät helposti Espoon karttapalvelusta

Soukan keskustan kehittämisen tavoitteet

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 17.3.2021 tavoitteet ja periaatteet Soukan keskustan kehittämisen ja asemakaavoituksen pohjaksi.