Soukan täydennysrakentaminen

Soukan metrokeskuksen täydennysrakentamiseen tähtääviä kaavamuutoshankkeita on vireillä yksittäisinä hankkeina.

Laaditaan yleissuunnitelma hankkeiden tueksi ja vaikutusten arvioimiseksi yhteistyössä alueen asukkaiden, maanomistajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Ajankohtaiset asemakaavoituskohteet
 

Kaskilaaksontie,411008
Soukantori, 411125
Soukka II, 411308
Yläkartanonristi, 411124
Ylä-Soukka A, 411122, Soukan metroasema
Ylä-Soukka A, 411123
Ylä-Soukka B, 411007