Söderskoginaukea, 432300

Valmisteluaineisto oli nähtävillä 23.12.2013 – 27.1.2014

Hankesivun kuva, oas

Mitä seuraavaksi?​

Kun nähtävilläolo päättyy, kaavan valmistelijat laativat asemakaavaehdotuksen erilaisten selvitysten, saadun palautteen ja käytyjen neuvottelujen jälkeen.
 
Asemakaavaehdotukset Bosmalm ja Söderskoginaukea nähtävillä 15.4.-20.5.2019.

 Asemakaavoituksen kulku