Söderskoginaukea, 432300

Tavoitteena on luoda edellytykset Espoonväylän toteutukselle. Lisäksi tutkitaan alueen täydennysrakentamismahdollisuuksia nykyiseen kaupunkirakenteeseen tukeutuen. Suunnittelussa huomioidaan Keskuspuiston luonto- ja virkistysarvot, ympäröivä yhdyskuntarakenne, alueen liikenteelliset vaatimukset sekä maiseman ja kulttuuriympäristön arvot.

Ksl päätti 9.5.2017, että Espoonväylän asemakaavojen suunnittelua jatketaan Söderskoginaukean alueella Läntisen linjausvaihtoehdon mukaisesti.

Asemakaavaehdotus on valmisteltu yhdessä Bosmalmin asemakaavaehdotuksen kanssa. 

Söderskoginaukean ja Bosmalmin ehdotukset nähtävillä 15.4−20.5.2019. Tämä kaava siirtyy hyväksymisvaiheeseen tai tulee uudelleen nähtäville arviolta kevään-kesän 2021 aikana.

Tutustu kaavaehdotukseen sivulla

Kaavaehdotus

Asemakaavoituksen kulku