Kaavaehdotus

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Kaupunkisuunnittelukeskus laatii osallistumis- ja arviointisuunnitelman pohjalta suunnitelmien, selvitysten sekä erilaisten neuvottelujen jälkeen kaavaehdotuksen  Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää kaavaehdotuksen nähtävillä pidosta.

Kaupunkisuunnittelulautakunta (KSL) päätti linjausvaihtoehdosta

Ksl päätti 9.5.2017, että Espoonväylän asemakaavojen suunnittelua jatketaan Söderskoginaukean alueella Läntisen linjausvaihtoehdon mukaisesti. (ks. sivupalsta)..