Söderskoginaukea, 432300

Tavoitteena on luoda edellytykset Espoonväylän toteutukselle. Lisäksi tutkitaan alueen täydennysrakentamismahdollisuuksia nykyiseen kaupunkirakenteeseen tukeutuen. Suunnittelussa huomioidaan Keskuspuiston luonto- ja virkistysarvot, ympäröivä yhdyskuntarakenne, alueen liikenteelliset vaatimukset sekä maiseman ja kulttuuriympäristön arvot.

Hankesivun kuva, ehdotus

Asemakaavaehdotus on valmisteltu yhdessä Bosmalm, 432000 asemakaavaehdotuksen kanssa.

Asemakaavaehdotukset Bosmalm ja Söderskoginaukea nähtävillä 15.4.-20.5.2019.
 

Mitä seuraavaksi?​

Kun kaavaehdotuksen nähtävilläolo päättyy, kaava etenee tarvittavien tarkistusten jälkeen hyväksymiskäsittelyyn. Jos kaavaan tehdään merkittäviä muutoksia, ehdotus asetetaan uudelleen nähtäville.