Söderskoginaukea, 432300

Tavoitteena on luoda edellytykset Espoonväylän toteutukselle. Lisäksi tutkitaan alueen täydennysrakentamismahdollisuuksia nykyiseen kaupunkirakenteeseen tukeutuen. Suunnittelussa huomioidaan Keskuspuiston luonto- ja virkistysarvot, ympäröivä yhdyskuntarakenne, alueen liikenteelliset vaatimukset sekä maiseman ja kulttuuriympäristön arvot.

Hankesivun kuva, ehdotus

Asemakaavaehdotus on valmisteltu yhdessä Bosmalm, 432000 asemakaavaehdotuksen kanssa.

Asemakaavaehdotukset Bosmalm ja Söderskoginaukea nähtävillä 15.4.-20.5.2019.
 

Mitä seuraavaksi?​
Kun kaavaehdotuksen nähtävilläolo päättyy, kaava etenee tarvittavien tarkistusten jälkeen hyväksymiskäsittelyyn. Jos kaavaan tehdään merkittäviä muutoksia, ehdotus asetetaan uudelleen nähtäville. Kaavan nähtävilläolo on päättynyt ja se etenee hyväksymiskäsittelyyn. Arvioitu hyväksymiskäsittely on syyskaudella 2019.​