Rusthollinrinne, 440714

Asuin- ja työpaikkarakentamista sekä lähivirkistysalueita Finnoon aluekehityshankkeen pohjoisosissa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt tämän hankkeen kaavalliset tavoitteet.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä siihen sisältyvä kaavan valmisteluaineisto nähtävillä 9.9.–8.10.2019.

Nähtävilläoloaikana voit antaa mielipiteen suunnitelmasta.

Tutustu valmisteluaineistoon sivulla

Valmisteluvaihe

Asemakaavoituksen kulku