Rusthollinrinne, 440714

Asuin- ja työpaikkarakentamista sekä toiminnallinen korttelipuisto Finnoon aluekehityshankkeen pohjoisosissa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt tämän hankkeen kaavalliset tavoitteet. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä siihen sisältyvä kaavan valmisteluaineisto nähtävillä 9.9.–8.10.2019. Tutustu valmisteluaineistoon sivulla Valmisteluvaihe.

Asemakaavaehdotus tulee nähtäville arviolta keväällä 2021.

Asemakaavoituksen ulku