Rusthollinrinne, 440714

Asuin- ja työpaikkarakentamista sekä lähivirkistysalueita Finnoon aluekehityshankkeen pohjoisosissa.

Kaavahankkeen suunnittelu on käynnissä.

Kaavoituksen aluksi laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka pitää sisällään myös kaavan valmisteluaineiston.

Se asetetaan nähtäville arviolta keväällä 2019.

Asemakaavoituksen kulku