Nauriskasken koulu, 430223

Opetus- ja päiväkotitoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueen laajennus ja rakennusoikeuden lisäys uutta koulua ja päiväkotia varten huomioiden liito-oravien ydinalue kulkuyhteyksineen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä siihen sisältyvä valmisteluaineisto nähtävillä 18.2.–19.3.2019.

Tutustu valmisteluaineistoon sivulla
Valmisteluvaihe

Asemakaavoituksen kulku