Nauriskasken koulu, 430223

Opetus- ja päiväkotitoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueen laajennus ja rakennusoikeuden lisäys uutta koulua ja päiväkotia varten huomioiden liito-oravien ydinalue kulkuyhteyksineen.

Kaavaehdotus nähtävillä 10.6.–12.8.2019.

Tutustu kaavaehdotukseen sivulla
Kaavaehdotus

Asemakaavoituksen kulku