Nauriskasken koulu, 430223

Opetus- ja päiväkotitoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueen laajennus ja rakennusoikeuden lisäys uutta koulua ja päiväkotia varten huomioiden liito-oravien ydinalue kulkuyhteyksineen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt kaavan.

Päätökseen voi tutustua kohdasta Päätökset ja pöytäkirjat.

Asemakaavoituksen kulku