Merikorttelit, 442200

Poistuvan jätevedenpuhdistamon paikalle suunnitellaan asuinkortteleita palveluineen ja virkistysalueineen. Tavoitteet ja lähtökohdat valmistellaan kokonaisuutena Finnoonsatama, 442300 kaava-alueen kanssa.

Kaavahankkeen suunnittelu on käynnissä.

Kaavoituksen aluksi laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka pitää sisällään myös kaavan valmisteluaineiston.

Asemakaavoituksen kulku