Matroonankatu 442500

Alue oli valmisteluaineistona nähtävillä 3.12.2012 7.1.2013 osana Finnoon keskus (metro), 441500 -asemakaavaa ja erotettu tämän jälkeen omaksi kaava-alueekseen.

Nähtävilläoloaikana voit antaa mielipiteen suunnitelmasta.

Hankesivun kuva, oas
 

Mitä seuraavaksi?
Kun nähtävilläolo päättyy, kaavan valmistelijat laativat asemakaavaehdotuksen erilaisten selvitysten, saadun palautteen ja käytyjen neuvottelujen jälkeen.

Asemakaavaehdotus tulee nähtäville arvioilta keväällä 2019.