Maininkipuisto, 410703

Tarkastellaan alueen maankäytön mahdollisuuksia osana Espoonlahden keskuksen kokonaisuutta. Maininkitien, Espoonlahdenrannan ja Länsiväylän rajaama alue Espoonlahden keskuksessa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja siihen sisältyvä valmisteluaineisto nähtävillä 29.10.27.11.2018.


Nähtävilläoloaikana voit antaa mielipiteen suunnitelmasta.

Tutustu valmisteluaineistoon sivulla

Valmisteluvaihe

Asemakaavoituksen kulku