Kivenlahden täydennysrakentaminen

Kaupungin tavoitteena on eheyttää kaupunkirakennetta ja tehostaa maankäyttöä hyvien joukkoliikenneyhteyksien, kuten Länsimetron vaikutuspiirissä. Näihin tavoitteisiin voidaan osittain vastata täydennysrakentamisen kautta. Tiivistyvillä alueilla täydennysrakentaminen tulee toteuttaa hallitusti muun muassa kaupunkikuvalliset ja kaupunkirakenteelliset arvot huomioiden. 

Kivenlahteen Ala-Kivenlahden alueelle on kaupunkisuunnittelukeskuksen toimeksiantona laadittu täydennysrakentamisen tarkastelu (WSP Finland Oy, 2016). Työllä on haettu ensimmäisiä suuntaviivoja ja periaatteita alueen täydennysrakentamiselle.


Kaavahankkeet alueella:


Kivenlahden metrokeskus, 412500 

Kivenlahden metrokeskus II, 411452