Kaskipiha, 430215

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa asumista liiketilan yläpuolelle. Katutasossa olevan liiketilakerroksen yläpuolelle suunnitellaan kaksi asuinkerrosta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä siihen sisältyvä kaavan valmisteluaineisto nähtävillä 4.11.–3.12.2019.

Asemakaavaehdotus tulee nähtäville arvioilta keväällä 2020. 

Tutustu valmisteluaineistoon sivulla Valmisteluvaihe.

Asemakaavoituksen kulku