Kaskilaaksontie, 411008

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa nykyinen paikoitusalue kerrostalotontiksi. Täydennysrakentamista asuntokortteliin metroaseman lähialueella.
 

Kaavahankkeen suunnittelu on käynnissä.

Kaavoituksen aluksi laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka pitää sisällään myös kaavan valmisteluaineiston.
 

Asemakaavoituksen kulku