Kaitaan metrokeskus, 441415

Asemakaavoituksen tavoitteena on lisätä asumista tulevan metroaseman välittömässä läheisyydessä ja kehittää sitä palvelutasoltaan monipuoliseksi paikalliskeskukseksi.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavaksi.

Kaavan nähtävilläolo on päättynyt ja se etenee hyväksymiskäsittelyyn. Arvioitu hyväksymiskäsittely on keväällä 2020.  Lopullisesti kaavan hyväksyy valtuusto. 

Ennen kaupunginhallituksen käsittelyä tästä kaavasta valmistellaan maankäyttösopimus. 


Asemakaavoituksen kulku