Hannusranta, 441416

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 28.11.2018 tavoitteet ja periaatteet Hannusrannan kokonaistarkastelualueen suunnittelun pohjaksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä siihen sisältyvä kaavan valmisteluaineisto nähtävillä 4.2.5.3.2019.

Nähtävilläoloaikana voit antaa mielipiteen suunnitelmasta.

Hankesivun kuva, oas

Mitä seuraavaksi?
Kun nähtävilläolo päättyy, kaavan valmistelijat laativat asemakaavaehdotuksen erilaisten selvitysten, saadun palautteen ja käytyjen neuvottelujen jälkeen.

Asemakaavaehdotus tulee nähtäville arviolta keväällä 2020..