Hannusranta, 441416

Kaitaantien pohjois- ja Hannusjärven itäpuolella, tulevan metroaseman välittömässä läheisyydessä sijaitseva alue.

Hannusjärven alueesta suunnitellaan kaupunkirakenteellisesti ja -kuvallisesti korkealuokkainen, viihtyisä ja vahvasti luontoa hyödyntävä omaleimainen Kaitaan metrokeskusta ja Iivisniemeä täydentävä asuinalue.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä siihen liittyvä kaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 4.2.-5.3.2019.

Tutustu valmisteluaineistoon sivulla Valmisteluvaihe.

Asemakaavoituksen kulku