Finnoonsatama, 442300

Maankäyttötarkastelulla tutkitaan muun muassa olosuhteiltaan haastavan alueen mitoituksen reunaehtoja, toimintojen periaatteellista sijoittumista sekä mahdollisia esirakentamisratkaisuita. Tarkastelu toimii sekä yleiskaavan että asemakaavan valmistelun tukena.