Finnoonsatama, 442300

Nykyisen venesatama-alueen paikalle suunnitellaan asuinkortteleita palveluineen ja virkistysalueineen sekä pienvenesataman laajennus. Tavoitteet ja lähtökohdat valmistellaan kokonaisuutena Merikorttelit, 442200 kaava-alueen kanssa.


Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy tämän hankkeen kaavalliset tavoitteet.

Kaavoituksen aluksi laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka pitää sisällään myös kaavan valmisteluaineiston.

Asemakaavoituksen kulku