Finnoonmäki 440907

Toimitila- ja liikerakennus Finnoon sisääntulon yhteyteen Länsiväylän varrelle.

Kaavoituksen aluksi laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka pitää sisällään myös kaavan valmisteluaineiston.

Asemakaavoituksen kulku