Finnoonkalliosta merellinen metrokortteli

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
24.10.2017 klo 15.44

Suunnitelmat Finnoon uudesta kaupunginosasta etenevät. Finnoonkallion asemakaavan muutosta käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa 25.10.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn tulee Finnoonkallion asemakaavan muutos, joka täydentää tulevan Finnoon keskustan kortteleita. Finnoonkallioon voi tulevaisuudessa muuttaa noin tuhat uutta asukasta. Finnoonkallio sijaitsee keskustan länsipuolella.

Finnoonkallioon rakentuisi suunnitelman mukaan 8-16 -kerroksisia asuintorneja, jotka nousevat tulevan Finnoon metroaseman läheisyyteen. Asuinkerrostalot sovitetaan Finnoonsillan länsi- ja Kaitaantien pohjoispuolelle metsikköisen kallion ja Finnoon tulevan metroaseman väliin. Korkein asuintorni rakennetaan Kaitaantien ja Meritien katunäkymien päätteeksi. Alue on tällä hetkellä rakentamaton, lukuun ottamatta neljää rivitaloa, jotka tullaan kaavamuutoksen vahvistuttua purkamaan. Säilytettävällä viheralueella on noin viisi metriä korkea siirtolohkare, joka on luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu.

Kaavaehdotuksessa on tehty valmisteluaineistossa olleeseen suunnitelmaan verrattuna muutoksia: koko keskusta-alueen käsittänyt isompi kaava on jaettu siten, että Finnoonkallio muodostaa oman kaava-alueen. Korttelien sijaintia, periaatetta ja rakennusten korkeuksia on muutettu, niin että kortteleista muodostuu yhtenäinen kaksitoista asuinkerrostaloa sisältävä kokonaisuus. Finnoonkallioon tulee myös neljäkerroksinen pysäköintitalo, joka rakennetaan kallioratkaisun sijasta asuinkorttelin pihakannen sekä osittain maantason alle.

Arkkitehtitoimisto AJAK:in laatimassa korttelisuunnitelmassa rakennusten maantasokerrosta kadun puolella kiertää yhtenäinen väriaihe, joka käsittää useista eri materiaaleista ja värisävyistä koostuvan koko korttelin mittaisen mosaiikin. Aihe elävöittää jalankulkijan tasoa ja liittyy teemallaan meren rantaan. Maantasokerroksessa käytettyjä materiaaleja ovat esimerkiksi keraamiset laatat ja eriväriset lasilankut. Katutilaa ja pihoja rajaavissa apurakennuksissa, talousrakennuksissa ja katoksissa on lisäksi viherkatot.

Kaupunkikorttelista suoraan metroasemalle
Finnoon aseman pohjoinen sisäänkäynti sijaitsee Finnoonsilta-kadun varrella, joten Finnoonkallion kortteleista on helppo yhteys metroaseman sisäänkäyntitasolle Finnoonsillan alikulun kautta. Pysäköintitaloon on maanalainen ajoyhteys Finnoonsillan keskelle osoitettavalta ajorampilta. Asuinkortteleihin on ajoyhteys Finnoonkallion ja Peijinkujan tonttikaduilta sekä huoltoajoyhteys Hannuksenkujalta.

Asuinkorttelit rakentuvat vähitellen kaavan vahvistumisen jälkeen, mahdollisesti vuodesta 2018 lähtien ja Finnoonkallio on valmis noin vuonna 2030.

Lisätiedot:
Arkkitehti Pasi Mäkinen, puh. 043 825 1954

Finnoonkallio, 442400

Esityslista 25.10.2017