Finnoonkallio, 442400

Tavoitteena on kaavoittaa kaupunkimainen omaleimainen merellinen ympäristö Finnoon tulevan metroaseman läheisyyteen. Finnoonsillan varteen suunnitellaan tiiviimpää asumista. Kaavahanke edellyttää maankäyttösopimusta.

Kaava on hyväksytty valtuustossa 19.11.2018. 

Kaava on lainvoimainen.