Finnoon keskus, 441500

Valmisteluaineisto oli nähtävillä 3.12.2012 - 7.1.2013.

Hankkeesta pidettiin syksyllä 2011 kaksi asukastyöpajaa.