Finnoon keskus, 441500


Hankesivun kuva, hyväksyminen

Kaava on hyväksytty valtuustossa 10.12.2018. Alueella on voimassa rakennuskielto, kunnes kaava on lainvoimainen.