Finnoon keskus, 441500

Uutta Finnoon keskusta suunnitellaan merellisen luonnon ja metroradan ääreen kaupunkimaisena metrokeskuksena. Keskustassa tavoitellaan kaupunkimaista rakentamista ja sen tehokkaimmat osat sijoittuvat tulevan metrokeskuksen välittömään läheisyyteen. Kaupunkimainen keskus sisältää kauppakeskuksen, metroaseman ja julkisia lähipalveluja sekä asuntoja.

Kaava on hyväksytty valtuustossa. Alueella on voimassa rakennuskielto siihen saakka, kunnes kaava on tullut lainvoimaiseksi.

Päätökseen voit tutustua kohdassa Päätökset ja pöytäkirjat.

Asemakaavoituksen kulku