Finnoon keskus, 441500

Alueelle suunnitellaan uusi Finnoon keskus metro-, asuin-, työpaikka- ja palvelukortteleineen sekä virkistysalueineen. Metroaseman ympäristö on alueen ja sen palvelujen keskus. Finnovikenin kosteikon suojelu turvataan.

Kaava on hyväksytty valtuustossa 10.12.2018. Alueella on voimassa rakennuskielto siihen saakka, kunnes kaava on tullut lainvoimaiseksi.

Päätökseen voit tutustua kohdassa Päätökset ja pöytäkirjat.

Asemakaavoituksen kulku