Finnoon alue

Finnoon asemakaavoitus on käynnissä osayleiskaavoituksen rinnalla.

Finnoon asemakaavoja työstetään. Alueen asemakaavakohteet:

Finnoon keskus (metro), 441500
Finnoonkallio, 442400
Matroonankatu, 442500

Finnoo-Djupsundsbäcken, 441600 (lainvoimainen)
Finnoonsatama, 442300
Merikorttelit, 442200
Matroonankatu, 442500

Finnoonsataman yleinen kansainvälinen ideakilpailu ratkaistiin lokakuussa 2012 . Alueen esirakentamista koskeva YVA-menettely päätettiin keväällä 2014. Asemakaavan valmistelu on aloitettu.

Kaupunginvaltuusto päätti syksyllä 2009 jätevedenpuhdistamon siirrosta Finnoosta (ent. Suomenoja) Blominmäkeen. (Blominmäki, 621300). Samalla valtuusto kehotti kaupunkisuunnittelukeskusta aloittamaan Finnoon kaavoituksen ohjeistaen, että mm. linnustoalueen riittävä suojelu on turvattava.

lla on omat nettisivunsa.