Finnoon suunnittelu

Finnoo on uusi metroon tukeutuva kaupunginosa Matinkylän ja Kaitaan välissä. Finnoonsataman yleinen kansainvälinen ideakilpailu ratkaistiin lokakuussa 2012. Alueen esirakentamista koskeva YVA-menettelystä päätettiin keväällä 2014.

Kaupunginvaltuusto päätti syksyllä 2009 jätevedenpuhdistamon siirrosta Finnoosta (ent. Suomenoja) Blominmäkeen. Blominmäki, 621300. Samalla valtuusto kehotti kaupunkisuunnittelukeskusta aloittamaan Finnoon kaavoituksen ohjeistaen, että mm. linnustoalueen riittävä suojelu on turvattava.