Finnoo-Djupsundsbäcken 441600

Asemakaavalla mahdollistetaan asuinkerrostalojen, pysäköintilaitosten, koulun, päiväkodin, virkistysalueiden, katujen ja kevyen liikenteen reittien rakentaminen. Nykyisin rakentamaton alue sijaitsee Hannuksen ja Hyljemäen välissä. Alueen läheisyyteen sijoittuu Finnoon metrokeskus. Tavoitteena on ekologisuuteen perustuva kaupunkimainen ympäristö.

Alueelle suunnitellaan uusi Finnoon koulukeskus, asuinkortteleita sekä virkistysalueet (Djupsundsbäcken-puron viereiset alueet.) Alue on tulevan Finnoon metrokeskuksen välittömässä läheisyydessä.

Kaava on lainvoimainen.