Espoonlahden urheilupuisto

Laaditaan Espoonlahden urheilupuiston kokonaistarkastelu ja kehittämisperiaatteet tulevien asemakaavamuutosten sekä alueen toimintojen tarkemman suunnittelun suuntaviivoiksi.

Urheilupuiston käyttäjäkysely ja visiotyöpaja toteutettiin keväällä 2019 alueen asukkaiden, koulujen, yritysten ja toimijoiden kanssa. Tutustu käyttäjävisioon.

Espoonlahden urheilupuiston kokonaistarkastelu ja kehittämisperiaatteiden laadinta etenee

Urheilupuiston kokonaistarkastelu ja kehittämisperiaatteet -raportti on valmistunut. ">Työ on tehty yhteistyössä kaupunkisuunnittelukeskuksen, kaupunkitekniikan keskuksen, tilapalveluiden ja liikuntapalvelujen kanssa.

Visiotyössä käsitellään koko urheilupuiston aluetta Espoonlahdentieltä aina Soukan rantaan asti ja tarkastelussa on tunnistettu kolme teemaa:

1. Urheilu – aktiivisen liikkumisen alue

2. Kulttuuri – Soukanpohjan kulttuurimaiseman ympäristö ja

3. Merellisyys – Soukan rannan ja rantaraitin ympäristön virkistäytyminen.
 

Käyttäjien visiota on käytetty suunnittelun pohjana alueelle laadittavassa yleispiirteisessä kokonaistarkastelussa ja kehittämisperiaatteissa, joiden pohjalta alueen asemakaavoja ja toteutussuunnitelmia laaditaan. Kokonaistarkastelu päivittää vuonna 2005 laadittua yleissuunnitelmaa ja tarkistaa kehittämisen tavoitteita.