Espoonlahden keskus, Lokirinne, 410308

Kaavamuutoksella mahdollistetaan nykyisen asuntokorttelin huomattava tehostaminen ja tornitalon rakentaminen.

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Espoonlahden keskuksessa, palveluiden ja tulevan metroaseman välittömässä läheisyydessä.

KKaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt kaavaehdotuksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Ehdotukseen voi tutustua sivulla Hyväksyminen.

Voit seurata kaavan käsittelyn etenemistä kohdasta Päätökset ja pöytäkirjat.

Asemakaavoituksen kulku