Eestinmalmi IB, 430719

Asemakaavan muutoksella liitetään suojaviheralueella ja liikennealueella sijaitseva pysäköintialue osaksi tonttia. Samalla muutetaan liikerakennuksen kellarikerroksen varastotilat rakennusoikeuteen kuuluviksi liiketiloiksi.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt kaavaehdotuksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Ehdotukseen voi tutustua sivulla Hyväksyminen.

Voit seurata kaavan etenemistä kohdasta Päätökset ja pöytäkirjat.

Asemakaavoituksen kulku